Vilkår for vinterlagring – Rørvik Marina

1. Ved overlevering av båt/bil/vogn til lagring gjelder følgende:

 • Påse at din båt er forsvarlig fortøyd ved vår flytekai når den leveres til Rørvik Marina.
 • Båter som er utrustet med septikktank skal leveres inn til vinteropplag med tømt tank. Tilsvarende gjelder for bobil og campingvogn.
 • Av sikkerhetsmessige årsaker skal båter/biler som lagres inne, ha fulle drivstofftanker.
 • Løse drivstoffkanner fjernes.
 • Puter og andre tekstiler bør være så tørre som mulig før lagring for å unngå mugg og jordslag. Ta gjerne puter med hjem sammen med resten av løsøret, og ta ut mat og andre ting som ikke tåler vinterlagring.
 • På båter vil alle batterier bli frakoblet batteripolene. Dette ordnes av oss. For bil/vogn må dette avtales særskilt, evt avtales landstrøm.

2. Leietakers ansvar:

 • Leietaker bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, samt opplags- og tildekningsmateriell. Tilsvarende gjelder for bil/vogn. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller fuktskader og skade påført ved naturbegivenheter som: vind, nedbør, flom etc.
 • Leietaker er pliktig til å ha alle forsikringer i orden som brann, tyveri, hærverk og lignende for lagringsobjektet. Utleier har dekket de nødvendige forsikringer i forbindelse med sin virksomhet.

3. Arbeid på lagringsobjektet av leietaker eller tredjepart:

 • Leietaker har ikke anledning til å utføre arbeid på båt/bil/vogn mens den er lagret i lagringshall.
 • Rørvik Marina bestiller og koordinerer alt arbeid som eventuelt må utføres av tredjepart.
 • Leietaker kan bestille 2 døgn på oppstillingsplass utendørs før sjøsetting dersom man selv ønsker å gjøre arbeid på båten. Leietaker plikter selv å rydde og fjerne avfall etter eget arbeid. Alt avfall må leietaker fjerne for egen regning fra området. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for leietakers regning.

4. Tidspunkt for utsettelse av båt:

 • Utsettelseuke/dato på våren står spesifisert i avtalen. Dette må bekreftes til oss pr mail eller telefon 14 dager før utsett. Hvis leietaker ønsker å endre avtalt uke/dato, kan dette medføre et pristillegg på minimum kr 1.500. Sjøsetting/utkjøring i ikke avtalt uke/dato, må avtales så tidlig som mulig og senest 3 uker før ønsket dato. Vær oppmerksom på at det ikke alltid vil være mulig å endre tidspunkt grunnet vår logistikk.

5. Generelle betingelser:

 • Alle priser er inklusive merverdiavgift.
 • Pris for lagring beregnes etter største lengde inklusive badeplattform/motor og pulpit. Vi vil kontrollmåle lengde ved ankomst.
 • Lagringsperioden er 01.09 – 31.05. Lagring utover perioden, avtales særskilt.

6. Fakturering:

 • Etter innlevering om høsten faktureres løft/heising opp/ut, lagerleien/plassleien, spyling, ferskvannskjøring og eventuelt annet utført arbeid og medgåtte deler i forbindelse med oppsett. Forfall 10 dager.
 • Avtalt arbeid som utføres i løpet av lagringsperioden, slik som service, reparasjoner, stoffing, polering og annet ekstraarbeid blir fakturert fortløpende etter utført arbeid.

Tilleggsvilkår for lagring av båter utendørs:

1. Alt løst utstyr som puter, bensintank etc. bør tas ut av båten. Også utstyr som er lett å demontere, som ekkolodd, kartplotter, VHF m.m. bør tas ut.

2. Ved utelagring frakobles batteri.

3. Vi tilbyr dessverre ikke innplasting av båt. Kunden kan selv dekke til båt med presenning eller lignende.

4. Husk å se etter din båt jevnlig ved lagring ute. Ettersyn av båt i opplagsperioden er kundens ansvar.

5. Leietaker kan selv utføre vanlig vedlikeholdsarbeid på båt lagret ute, men dette må foregå i dialog med oss. Større arbeider er ikke tillatt på lagringsområdet.

6. Det skal ryddes opp rundt båten etter vårklargjøring og alt avfall må leietaker fjerne for egen regning fra området. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for leietakers regning. Ønsker leietaker å bunnsmøre/polere selv, må evt fastdekke under båten tildekkes etter nærmere avtale med utleier.

Rørvik Marina AS, 16.03.2021

Vilkår for vinterlagring – Rørvik Marina

1. Ved overlevering av båt/bil/vogn til lagring gjelder følgende:

 • Påse at din båt er forsvarlig fortøyd ved vår flytekai når den leveres til Rørvik Marina.
 • Båter som er utrustet med septikktank skal leveres inn til vinteropplag med tømt tank. Tilsvarende gjelder for bobil og campingvogn.
 • Av sikkerhetsmessige årsaker skal båter/biler som lagres inne, ha fulle drivstofftanker.
 • Løse drivstoffkanner fjernes.
 • Puter og andre tekstiler bør være så tørre som mulig før lagring for å unngå mugg og jordslag.Ta gjerne puter med hjem sammen med resten av løsøret, og ta ut mat og andre ting som ikke tåler vinterlagring.
 • På båter vil alle batterier bli frakoblet batteripolene. Dette ordnes av oss. For bil/vogn må dette avtales særskilt, evt avtales landstrøm.

2. Leietakers ansvar:

 • Leietaker bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, samt opplags- og tildekningsmateriell. Tilsvarende gjelder for bil/vogn.Utleier er ikke ansvarlig for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller fuktskader og skade påført ved naturbegivenheter som: vind, nedbør, flom etc.
 • Leietaker er pliktig til å ha alle forsikringer i orden som brann, tyveri, hærverk og lignende for lagringsobjektet. Utleier har dekket de nødvendige forsikringer i forbindelse med sin virksomhet.

3. Arbeid på lagringsobjektet av leietaker eller tredjepart:

 • Leietaker har ikke anledning til å utføre arbeid på båt/bil/vogn mens den er lagret i lagringshall.
 • Rørvik Marina bestiller og koordinerer alt arbeid som eventuelt må utføres av tredjepart.
 • Leietaker kan bestille 2 døgn på oppstillingsplass utendørs før sjøsetting dersom man selv ønsker å gjøre arbeid på båten. Leietaker plikter selv å rydde og fjerne avfall etter eget arbeid.Alt avfall må leietaker fjerne for egen regning fra området. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for leietakers regning.

4. Tidspunkt for utsettelse av båt:

 • Utsettelseuke/dato på våren står spesifisert i avtalen. Dette må bekreftes til oss pr mail eller telefon 14 dager før utsett. Hvis leietaker ønsker å endre avtalt uke/dato, kan dette medføre et pristillegg på minimum kr 1.500.Sjøsetting/utkjøring i ikke avtalt uke/dato, må avtales så tidlig som mulig og senest 3 uker før ønsket dato. Vær oppmerksom på at det ikke alltid vil være mulig å endre tidspunkt grunnet vår logistikk.

5. Generelle betingelser:

 • Alle priser er inklusive merverdiavgift.
 • Pris for lagring beregnes etter største lengde inklusive badeplattform/motor og pulpit. Vi vil kontrollmåle lengde ved ankomst.
 • Lagringsperioden er 01.09 – 31.05. Lagring utover perioden, avtales særskilt.

6. Fakturering:

 • Etter innlevering om høsten faktureres løft/heising opp/ut, lagerleien/plassleien, spyling, ferskvannskjøring og eventuelt annet utført arbeid og medgåtte deler i forbindelse med oppsett. Forfall 10 dager.
 • Avtalt arbeid som utføres i løpet av lagringsperioden, slik som service, reparasjoner, stoffing, polering og annet ekstraarbeid blir fakturert fortløpende etter utført arbeid.

Tilleggsvilkår for lagring av båter utendørs:

1. Alt løst utstyr som puter, bensintank etc. bør tas ut av båten. Også utstyr som er lett å demontere, som ekkolodd, kartplotter, VHF m.m. bør tas ut.

2. Ved utelagring frakobles batteri.

3. Vi tilbyr dessverre ikke innplasting av båt. Kunden kan selv dekke til båt med presenning eller lignende.

4. Husk å se etter din båt jevnlig ved lagring ute. Ettersyn av båt i opplagsperioden er kundens ansvar.

5. Leietaker kan selv utføre vanlig vedlikeholdsarbeid på båt lagret ute, men dette må foregå i dialog med oss. Større arbeider er ikke tillatt på lagringsområdet.

6. Det skal ryddes opp rundt båten etter vårklargjøring og alt avfall må leietaker fjerne for egen regning fra området. Hvis ikke dette er gjort, vil det bli fjernet for leietakers regning. Ønsker leietaker å bunnsmøre/polere selv, må evt fastdekke under båten tildekkes etter nærmere avtale med utleier.

Rørvik Marina AS, 16.03.2021