Salgs- og leveringsbetingelser

Med mindre annet er oppgitt i dette dokument gjelder:

  • Alminnelige leveringsbetingelser NL 09.
  • Vi utfører alle våre reparasjonsarbeider i henhold til «Alminnelige Kontraktsbestemmelser for reparasjons-arbeider på skip og offshorefartøyer ved Norske Verksteder av 2 desember 1985 (rev. 1997).

Tilbud og priser

Alle våre priser er basert på dagens priser. Alle prisoverslag og masseberegninger som er gitt er ikke bindende med mindre det er oppgitt «fast pris». Det samme gjelder for priser som fremgår av prislister o.l. Vi tar forbehold om pris dersom det skulle oppstå uforutsette ting som har innvirkning på reparasjonen eller leveransen.

Alle priser i tilbudet er å forstå ekskl. mva. og EXW Marøystrandvegen 35, 7900 Rørvik.

Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser eller prisendringer fra våre leverandører.

  • Ex. Works (EXW): Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.

Tilbud er gyldig i 30 dager fra dato om ikke annet er angitt. Vi tar forbehold om skrivefeil samt endringer på valutakurser og/eller priser fra våre leverandører i mellomtiden.

Leveringstid

Leveringstid etter avtale.

Ordrebekreftelse som bekreftelse av betingelser og priser

Ved mottak av ordrebekreftelse bekrefter kunden at han er gjort kjent med Rørvik Marinas leveringsbetingelser og priser.

Betaling og kreditt

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt gjelder kontant betaling. Rørvik Marina forbeholder seg retten til å holde skipet tilbake inntil full betaling foreligger. Denne tilbakeholdsretten følger av håndverkertjenesteloven § 46. (l. av 16. juni 1989 nr 63).

Kreditt kan innvilges under forutsetning av at kredittverdigheten dokumenteres som tilfredsstillende fra kredittopplysningsfirma. I den utstrekning lovgivningen tillater det har Rørvik Marina salgspant i leverte varer til full betaling foreligger.

For prosjekter med forventet kostnad over NOK 250.000,- eks. mva og/eller varighet ut over to uker forbeholder Rørvik Marina seg retten til å delfakturere i tråd med fremdrift i prosjektet. Delfakturering kan skje hver 14. dag.

Rørvik Marina AS har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. (Jfr. Panteloven §3-14 til §3-22).

Ved forsinket betaling beregnes morarente lik rente iflg. lov om forsinket betaling.

Retur av varer

Retur av varer aksepteres ikke uten forhåndsavtale. Retur av varer må finne sted snarest og senest innen 14 dager. Ved godkjent retur krediteres kjøper for fakturabeløp samt et returgebyr på 15%, minimum kr. 100,- pr. del. Spesialbestilte varer tas ikke i retur.

Ansvar og påbudt forsikring

Rørvik Marina har ikke ansvar for skader eller tap som etter sin art faller inn under påbudt forsikring. Det skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingede forhold fra verkstedets side.

Rørvik Marina AS har ikke ansvar for tids- eller avbruddstap.

Begrenset ansvar fra spesielle leverandører

For leveranser som forutsetter en spesiell leverandør eller fabrikat, er vårt ansvar begrenset til denne leverandørens ansvar overfor oss i henhold til vedkommendes leveringsbetingelser med mindre skaden/mangelen skyldes vårt forhold. Leveringsbetingelser vil bli framlagt på forlangende.

Ansvar for tilsyn

Rørvik Marina er ikke ansvarlig for tilsyn med fartøyer som er fortøyd ved kai eller satt på land hos oss uten at det er skriftlig avtalt.

Kundens eget arbeid

Dersom båtens eier eller rederi utfører arbeid på fartøyet mens det er på verkstedet, skal kunden holde verkstedet skadesløs ved enhver skade inkludert personskade som er en følge av slikt arbeid, uansett årsak. Det samme gjelder, herunder kostnader til utbedring eller omgjøring av avtalt arbeid, dersom rederiets eller fartøyets egne ansatte eller engasjerte folk kan benyttes som hjelpemannskap ved arbeid som verkstedet utfører, med mindre kunden klart kan påvise at tapet eller skaden utvilsomt skyldes alene verkstedet eller personell ansatt eller engasjert av verkstedet. Verkstedet kan forlange at det fremlegges dokumentasjon på at kunden har tegnet tilfredsstillende forsikring for slikt ansvar.

Dokumentasjon på avtalt arbeid

Alle møtereferater, bekreftelse på bestilling av tilleggsarbeider, beskrivelser o.l. som er overlevert/sendt kunde anses godtatt og legges til grunn for arbeidet, med mindre kunden straks meddeler noe annet. Det samme gjelder dokumentasjon som kunden har utlevert til oss for utførelse av oppdraget.

Foretaksregisteret

Rørvik Marina AS er registrert i foretaksregisteret.

Salgs- og leveringsbetingelser

Med mindre annet er oppgitt i dette dokument gjelder:

  • Alminnelige leveringsbetingelser NL 09.
  • Vi utfører alle våre reparasjonsarbeider i henhold til «Alminnelige Kontraktsbestemmelser for reparasjons-arbeider på skip og offshorefartøyer ved Norske Verksteder av 2 desember 1985 (rev. 1997).

Tilbud og priser

Alle våre priser er basert på dagens priser. Alle prisoverslag og masseberegninger som er gitt er ikke bindende med mindre det er oppgitt «fast pris». Det samme gjelder for priser som fremgår av prislister o.l.

Vi tar forbehold om pris dersom det skulle oppstå uforutsette ting som har innvirkning på reparasjonen eller leveransen.

Alle priser i tilbudet er å forstå ekskl. mva. og EXW Marøystrandvegen 35, 7900 Rørvik.

Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser eller prisendringer fra våre leverandører.

  • Ex. Works (EXW): Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.

Tilbud er gyldig i 30 dager fra dato om ikke annet er angitt. Vi tar forbehold om skrivefeil samt endringer på valutakurser og/eller priser fra våre leverandører i mellomtiden.

Leveringstid

Leveringstid etter avtale.

Ordrebekreftelse som bekreftelse av betingelser og priser

Ved mottak av ordrebekreftelse bekrefter kunden at han er gjort kjent med Rørvik Marinas leveringsbetingelser og priser.

Betaling og kreditt

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt gjelder kontant betaling. Rørvik Marina forbeholder seg retten til å holde skipet tilbake inntil full betaling foreligger. Denne tilbakeholdsretten følger av håndverkertjenesteloven § 46. (l. av 16. juni 1989 nr 63).

Kreditt kan innvilges under forutsetning av at kredittverdigheten dokumenteres som tilfredsstillende fra kredittopplysningsfirma. I den utstrekning lovgivningen tillater det har Rørvik Marina salgspant i leverte varer til full betaling foreligger.

For prosjekter med forventet kostnad over NOK 250.000,- eks. mva og/eller varighet ut over to uker forbeholder Rørvik Marina seg retten til å delfakturere i tråd med fremdrift i prosjektet. Delfakturering kan skje hver 14. dag.

Rørvik Marina AS har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. (Jfr. Panteloven §3-14 til §3-22).

Ved forsinket betaling beregnes morarente lik rente iflg. lov om forsinket betaling.

Retur av varer

Retur av varer aksepteres ikke uten forhåndsavtale. Retur av varer må finne sted snarest og senest innen 14 dager.

Ved godkjent retur krediteres kjøper for fakturabeløp samt et returgebyr på 15%, minimum kr. 100,- pr. del. Spesialbestilte varer tas ikke i retur.

Ansvar og påbudt forsikring

Rørvik Marina har ikke ansvar for skader eller tap som etter sin art faller inn under påbudt forsikring. Det skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingede forhold fra verkstedets side.

Rørvik Marina AS har ikke ansvar for tids- eller avbruddstap.

Begrenset ansvar fra spesielle leverandører

For leveranser som forutsetter en spesiell leverandør eller fabrikat, er vårt ansvar begrenset til denne leverandørens ansvar overfor oss i henhold til vedkommendes leveringsbetingelser med mindre skaden/mangelen skyldes vårt forhold. Leveringsbetingelser vil bli framlagt på forlangende.

Ansvar for tilsyn

Rørvik Marina er ikke ansvarlig for tilsyn med fartøyer som er fortøyd ved kai eller satt på land hos oss uten at det er skriftlig avtalt.

Kundens eget arbeid

Dersom båtens eier eller rederi utfører arbeid på fartøyet mens det er på verkstedet, skal kunden holde verkstedet skadesløs ved enhver skade inkludert personskade som er en følge av slikt arbeid, uansett årsak.

Det samme gjelder, herunder kostnader til utbedring eller omgjøring av avtalt arbeid, dersom rederiets eller fartøyets egne ansatte eller engasjerte folk kan benyttes som hjelpemannskap ved arbeid som verkstedet utfører, med mindre kunden klart kan påvise at tapet eller skaden utvilsomt skyldes alene verkstedet eller personell ansatt eller engasjert av verkstedet.

Verkstedet kan forlange at det fremlegges dokumentasjon på at kunden har tegnet tilfredsstillende forsikring for slikt ansvar.

Dokumentasjon på avtalt arbeid

Alle møtereferater, bekreftelse på bestilling av tilleggsarbeider, beskrivelser o.l. som er overlevert/sendt kunde anses godtatt og legges til grunn for arbeidet, med mindre kunden straks meddeler noe annet. Det samme gjelder dokumentasjon som kunden har utlevert til oss for utførelse av oppdraget.

Foretaksregisteret

Rørvik Marina AS er registrert i foretaksregisteret.