Loading...

Eget måleutstyr for godt resultat

Raskt og effektivt oppsett av båt eller flåte danner grunnlaget for at vi gjør unna vask og desinfisering så hurtig som overhodet mulig. Vi benytter moderne høytrykksvaskere kombinert med de mest effektive og miljøvennlige vaskemidlene.

Med eget måleutstyr sikrer vi at resultatet er godt nok før veterinærkontroll.

Eget måleutstyr for godt resultat

Raskt og effektivt oppsett av båt eller flåte danner grunnlaget for at vi gjør unna vask og desinfisering så hurtig som overhodet mulig.

Vi benytter moderne høytrykksvaskere kombinert med de mest effektive og miljøvennlige vaskemidlene.

Med eget måleutstyr sikrer vi at resultatet er godt nok før veterinærkontroll.