Loading...
 • Elektronikk – vi samarbeider med gode lokale aktører med solid kompetanse og erfaring. Disse kompletterer oss godt blant annet innenfor navigasjonsløsninger, sonar, strømlogg, autopilot, radar, ekkolodd, satelitt og mye mer.

 • Skipselektrikere – vi har over mange år utviklet god samarbeid med lokale firma med svært kompetente skipselektrikere. Disse stiller både på større prosjekter og ikke minst på kort varsel når det er behov for det.

 • Båtinnredning – noen ganger er det behov for utskifting eller reparasjon av møbler og innredning. Vi har god erfaring med å hente inn eksperter på båtinnredning som til daglig jobber ved anerkjente verft.

 • Rengjøring og sanering – ved spesielt krevende rengjøringsoppdrag eller saneringsarbeid spiller vi på lag med firma som har dette som sitt primære fagfelt.

 • Godkjent foretak – trengs inspeksjon, godkjenning eller klassing så sørger vi for at dette utføres av godkjent foretak.

 • Forsikring – vi har lang erfaring med reparasjon ved forsikringsskader, og har god dialog med de fleste forsikringsselskap.

 • Kapasitet – noen ganger får vi inn oppdrag som krever mer mannskap enn vi selv har tilgjengelig. Derfor har vi sikret oss gode avtaler med bemanningsbyrå som raskt stiller med kvalifisert arbeidskraft i henhold til den spesifikasjon vi setter.

Vi koordinerer hele oppdraget og involverer de samarbeidspartnere og den kompetansen som er nødvendig for å løse jobben! Som ved eget arbeid gis gjerne pristilbud/overslag på jobben i forkant om det er ønskelig.

Ønsker dere tilbud på arbeid er det bare å ta kontakt på telefon 74 36 05 20, e-post post@rorvikmarina.no eller via vårt kontaktskjema.
 • Elektronikk – vi samarbeider med gode lokale aktører med solid kompetanse og erfaring. Disse kompletterer oss godt blant annet innenfor navigasjons-løsninger, sonar, strømlogg, autopilot, radar, ekkolodd, satelitt og mye mer.

 • Skipselektrikere – vi har over mange år utviklet god samarbeid med lokale firma med svært kompetente skipselektrikere. Disse stiller både på større prosjekter og ikke minst på kort varsel når det er behov for det.

 • Båtinnredning – noen ganger er det behov for utskifting eller reparasjon av møbler og innredning. Vi har god erfaring med å hente inn eksperter på båtinnredning som til daglig jobber ved anerkjente verft.

 • Rengjøring og sanering – ved spesielt krevende rengjøringsoppdrag eller saneringsarbeid spiller vi på lag med firma som har dette som sitt primære fagfelt.

 • Godkjent foretak – trengs inspeksjon, godkjenning eller klassing så sørger vi for at dette utføres av godkjent foretak.

 • Forsikring – vi har lang erfaring med reparasjon ved forsikringsskader, og har god dialog med de fleste forsikringsselskap.

 • Kapasitet – noen ganger får vi inn oppdrag som krever mer mannskap enn vi selv har tilgjengelig. Derfor har vi sikret oss gode avtaler med bemanningsbyrå som raskt stiller med kvalifisert arbeidskraft i henhold til den spesifikasjon vi setter.

Vi koordinerer hele oppdraget og involverer de samarbeidspartnere og den kompetansen som er nødvendig for å løse jobben! Som ved eget arbeid gis gjerne pristilbud/overslag på jobben i forkant om det er ønskelig.

Ønsker dere tilbud på arbeid er det bare å ta kontakt:
Telefon: 74 36 05 20,
E-post post@rorvikmarina.no
eller bruk vårt kontaktskjema.