Rørvik Marina tilbyr utendørs lagring av båter i vinter. Heising på land, spyling og vinterkonservering, innplasting, service og vårklargjøring med mere kan avtales. Driftsleder Sten Gellein håndterer alle kundehenvendelser til vårt verksted og står klar til å ta imot din forespørsel om vinterlagring!

Kontakt oss på 74360520 eller sten@rorvikmarina.no.