Morgendagens arbeidskraft får gjennom utplassering et viktig møte med næringslivet. Vi har akkurat hatt to ukers besøk av Arne som går Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Ytre Namdal Videregående skole.

Elever på TIP har begynt på et studieløp som først er to år på skole. Så følger to år som lærling i bedrift. Det kan gjøre dem til blant annet motormekaniker eller industrimekaniker. Dette er fagkompetanse som det er sterkt behov for hos oss, og i regionen ellers også. Potensielt et smart valg kan man altså si.

Varierte arbeidsoppdrag

Leka-gutten Arne Wilhelm Pettersen fikk sine to utplasseringsuker hos oss midt i en periode med svært varierte arbeidsoppdrag. Det begynte med at han fikk være med på løft av flere store båter. Slik fikk han et godt innblikk i den viktige logistikken som gjør at vi kan hjelpe kundene våre på kort varsel. Videre fulgte motor- og drevmontering i et mindre fartøy. Dette er en omfattende prosess hvor det er viktig å være nøye, og få satt delene fast, og sammen, slik at det kan fungere godt i mange år.

Et av regionens største servicefartøy kom også på land i perioden Arne var utplassert. Dette var et planlagt verkstedoppdrag hvor mange deler av fartøyet skulle gjennomgås og kontrolleres. Slik fikk vi vist frem at morgendagens arbeidskraft gjerne bør tilegne seg allsidig kunnskap om motor og maskiner, pumper og hydraulikk, sveising, overflatebehandling… ja, lista kan bli lang.

I vår bransje er det viktig å kunne snu seg raskt. Det fikk utplasseringseleven også erfare da vi fikk inn et fartøy med skade på skrog og fremdriftssystem. I slike tilfeller må man i samråd med rederi og forsikringsselskap raskt få oversikt over skaden. Så må vi få i gang reparasjonsarbeidet. Arne fikk være med når vi demonterte utstyr og analyserte skadeomfanget.

Viktig samarbeid

Utplasseringsukene er et samarbeid mellom Ytre Namdal Videregående skole, Opplæringskontoret for teknologifag, og næringslivet. Vi setter stor pris på denne viktige samhandlinga. Ikke bare er det viktig å møte elevene og gi disse et godt bilde på hva som kreves av en medarbeider i arbeidslivet. Like viktig er det at vi holder god dialog med lærerne ved skolen, slik at de også holder seg oppdatert på våre behov. Slik fungerer utplasseringsukene godt.

Vi takker for samarbeidet i denne runden, og ønsker Arne og hans medelever lykke til med resten av skoleåret!