Rørvik Marina kan nå tilby UHP vannblåsing av overflater på båter og flåter. Teknologien fungerer selvfølgelig også på annet utstyr som behøver blåsing og et nytt strøk maling. Både utstyr og kompetent personell er overtatt fra samarbeidsbedriften Lauvøya Maritime AS.

Nikolai Bergersen og Michalis Swara blir våre to første i UHP-teamet. De har allerede flere års erfaring med dette utstyret fra sin gamle arbeidsgiver. Da Bjørge Ramfjord ved Lauvøya Maritime kom til  beslutning om å selge vannblåserutstyret var det optimalt for oss å kunne overta, forteller daglig leder Kjell Ivar Sørøy. Ramfjord har bygd opp et godt tjenestetilbud de senere årene. Vi ser frem til å kunne videreføre dette på vårt nye anlegg på Marøya. Da er det også godt at vi kan benytte den kompetanse som allerede finnes innen fagområdet her på Namdalskysten.

UHP vannblåsing av skrog og andre overflater har nå i stor grad erstattet sandblåsing. Bruksområdene er store. Vi vil i første omgang fokusere på å kombinere vannblåsertjenester med våre øvrige tjenester ved vårt anlegg på Marøya, sier driftsleder Sten Gellein. Dette vil si at vi kan løfte på land fartøy opp mot 40 meter og 400 tonn, vannblåse skrog/overflater, male, bunnsmøre samt utføre alt annet av service og vedlikehold på fremdriftssystemer og annet utstyr ombord. Om nødvendig settes fartøyet innendørs for best mulige arbeidsforhold.

Vårt UHP-utstyr er mobilt,  slik at blåseoppdrag også kan utføres eksternt. Nikolai og Michalis har mye erfaring med dette, og ser frem til å videreføre denne typer tjenester for våre kunder.

Rørvik Marina ønsker å takke Lauvøya Maritime AS og Bjørge Ramfjord for handelen, og ønsker samtidig Bjørge lykke til med sine nye planer!