Wenche Sørøy
Økonomiansvarlig / Leder butikk/delelager