Selv om vår drift er lite påvirket av den pågående pandemien føler vi fortsatt sterkt for å opprettholde tiltak for å begrense mulig smitte. Ikke minst for å ivareta våre kunder og samarbeidspartnere som løper stor risiko ved sykdomsutbrudd.

Vår egen reisevirksomhet er svært begrenset. Kun helt nødvendige reiser blir vurdert, og eventuelt gjennomført. Spesielt har vi da fokus på reisemåte og situasjonen i området som skal besøkes. Primært blir det kun snakk om oppfølging og hjelp til viktige kunder.

Besøk fra andre regioner i landet sier vi i utgangspunktet nei til. Møter kan vi like godt gjennomføre over Teams eller på lignende plattformer.

Internt følger vi ellers de retningslinjer som blir gitt fra helsemyndighetene. Dørene hos oss er åpne som vanlig, men vi forventer at også våre lokale besøkende er bevisst situasjonen og bidrar til å begrense mulig smitte.

Vi mener fortsatt dette er viktig:
Vis hensyn, og ta vare på hverandre!