• Rørvik Marina følger Corona-situasjonen tett og gjør som myndighetene anbefaler og iverksetter tiltak for å redusere smitterisiko samtidig som vi ivaretar kunder og medarbeidere den kommende tiden.
  • Vi drifter «som normalt» så langt det lar seg gjøre, men ønsker å redusere den tette fysiske kontakten vi har med kunder og samarbeidspartnere til et minimum. Vi benytter derfor telefon og elektronisk kommunikasjon mest mulig.
  • Vi begrenser oppdrag eksternt, og vil fortløpende vurdere dette sammen med våre kunder.
  • Vi kansellerer reiser med fly og lignende.
  • Vi øker vårt fokus på hygiene, og legger til rette for «mer plass» mellom oss som jobber her.
  • Vi treffes som vanlig på 74 36 05 20 og post@rorvikmarina.no.